گزارش جلسات انجمن
سال تحصیلی

ردیف عنوان تاریخ
1 هشتمین جلسه انجمن اولیا و مربیان -اردیبهشت ماه ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
2 هفتمین جلسه انجمن اولیا و مربیان -فروردین ماه ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
3 ششمین جلسه انجمن اولیا و مربیان - اسفند ماه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
4 پنجمین جلسه انجمن اولیا و مربیان - بهمن ماه ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
5 چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان - دی ماه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
6 سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان - آذرماه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳
7 اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان - مهر ماه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
8 دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان - آبان ماه ۱۴۰۲/۰۸/۲۵