کتابخانه
 

سوالات مسابقه گتابخوانی دهه فجر وبژه اولیا

سوالات مسابقه کتابخوانی دهه فجر ویژه اولیاء گرامی

سوالات مسابقه کتابخوانی ویژه اولیاء گرامی از کتاب "شاه بی شین" اثر محمد کاظم  مزینانی

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 

مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته پیوند اولیا و مرن 

مسابقه کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی

به مناسبت بزرگداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان
 
روز چهارشنبه 30 مهر
از ساعت 8 صبح

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 

اخبار/مقالات

 

خوانش متن ادبی برگزیده توسط دانش اموزان 

 

مسابقه کتابخوانی عصر ظهور

مسابقه کتابخوانی عصر ظهور


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 

مسابقه کتابخوانی ویژه اولیا

مسابقه کتابخوانی به مناسبت دهه مبارک فجر ویژه اولیاء گرامی

کتابخانه فرزانگان 4 به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقه کتابخوانی به
شکل آنلاین
از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران اثر
استاد شهید مطهری برای اولیاء گرامی برگزارمی نماید.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 

مسابقه کتابخوانی ویژه دانش آموز

مسابقه کتابخوانی به مناسبت دهه مبارک فجر ویژه دانش آموزان

کتابخانه فرزانگان 4 به مناسبت دهه مبارک فجرمسابقه کتابخوانی به شکل آنلاین از کتاب سرود کریسمس اثر چالز
دیکنز مترجم محسن سلیمانی برای دانش آموزان متوسطه 1 برگزارمی نماید.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 

تصویر گردان

 

نمایشگاه کتاب

 
معرفی کتاب