اآموزش خانواده سال تحصیلی 1403-1402  
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره۸
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره8
 عنوان:زیست عفیفانه
سخنران:سرکار خانم صابری
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره۷
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره7
 عنوان:تفکر در نوجوان
سخنران:سرکار خانم نایبی
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره۶
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره6
 عنوان:ارتباط با نوجوان
سخنران:سرکار خانم مؤذنی
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره۵
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره5
 عنوان:راهکاریها یارتقا سلامت جسم و روان
سخنران:سرکار خانم دکتر سمیعی
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره۴
 
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره4
 عنوان:معنای مادری-معنای پدری
سخنران:سرکار خانم نظری
 
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره۳
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره3
 عنوان:تربیت نوجوان در عصر رسانه
سخنران:سرکار خانم صابری
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۲
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2
 عنوان:شناخت ویژگی نوجوان
سخنران:جناب آقای باقری
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۱
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 1
 عنوان:نحوه بازخورددهی به نحوه عملکرد دانش آموزان
سخنران:سرکار خانم صلح جو
 
 
     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی1402-1401  
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۴
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 4
 عنوان:آمادگی برای امتحانات
سخنران:سرکار خانم دکتر خسروی
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۳
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 3
 عنوان:چگونه فرزندان جرات مندی داشته باشیم؟
سخنران:سرکار خانم دکتر خسروی
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۲
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2
 عنوان:تأثیر تربیت رسانه در خانواده
سخنران:سرکار خانم دکتر صابری 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۱
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 1
 عنوان:راه‌های ارتباط اثربخش در خانواده
سخنران:سرکار خانم  دکتر خسروی 
     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی1401-1400  
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۷
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 7
 
 عنوان:سلامت خانواده و نوجوان در زمینه شناخت و پیشگیری از بیماری‌ها
سخنران:سرکار خانم  دکتر سمیعی
 
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۶
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 6
 
 عنوان:تعامل والدین و فرزندان در ایام کرونا
سخنران:سرکار خانم  دکتر فردوسی
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۵
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 5
 
 عنوان:آشنایی با موانع ارتباطی(2)
سخنران:سرکار خانم  خسروی
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۴
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 4
 
 عنوان:آشنایی با موانع ارتباطی
سخنران:سرکار خانم  خسروی
 
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۳
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 3
 
 عنوان:ذهن آگاهی و حواس پنجگانه
سخنران:سرکار خانم  خسروی
 
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۲
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2
 
 عنوان:ذهن آگاهی و مهارت های ارتباطی
سخنران:سرکار خانم  خسروی
 
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۱
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 1
 
 عنوان:آموزش پروتکل‌های بهداشتی ویژه بازگشایی حضوری
سخنران:سرکار خانم دکتر سمیعی
 
 
 
     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی96-95  
     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی98-97  
     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی97-96  
     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی99-98  
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۵

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 5

سخنران:جناب آقای دکتر عزیزی

موضوع:راههای افزایش هوش اجتماعی بر اساس آموزه های دینی


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۴

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 4

سخنران:جناب آقای دکتر احمدی زارع

موضوع:رشد و بهداشت جسمانی و تربیت بدنی


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۳

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 3

سخنران:جناب آقای دکتر عزیزی

موضوع:آسیب شناسی فضای مجازی

 


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۲

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2

سخنران:سرکار خانم صلح جو

موضوع:بلوغ،خلاقیت و ارتباط مؤثر


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۱
سخنران:سرکار خانم نظری
موضوع: آشنایی با مراحل رشد و تحول در دوران کودکی و نوجوانی و عوامل مؤثر در بروز نارسایی ها
     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی1400-1399  
صورتجلسه آموزش خانواده شماره۱۵

صورتجلسه آموزش خانواده شماره15

موضوع:آسیب شناسی ارتباطی

سخنران:سرکار خانم آقایی


صورتجلسه آموزش خانواده شماره۱۴

صورتجلسه آموزش خانواده شماره14

موضوع:تاثیر ارتباط والدین با مدرسه در سلامت روانی فرزاندان

سخنران:سرکار خانم دلبرنسب

 


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره۱۳

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره13

موضوع:چالشهای دوران کرونا در خانواده

سخنران:سرکار خانم دلبرنسب


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۱۲

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 12

موضوع:نوجوانی و اختلالات و مشکلات شایع این دوران

سخنران:سرکار خانم صلح جو


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره۱۱

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره11

موضوع:مهارت های ارتباط موثر

سخنران:سرکار خانم نظري


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۱۰

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 10

موضوع:فرزندپروری

سخنران:سرکار خانم دلبرنسب

 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۹

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 9

موضوع:آسیب شناسی ارتباطی

سخنران:سرکار خانم آقايي


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۸

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 8

موضوع:نحوه بازخورددهی والدین به نحوه عملکرد دانش آموزان

سخنران:سرکار خانم صلح جو


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره۷

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره7

موضوع:مهارت های مدیریتی زمان و غلبه بر تعلل

سخنران:سرکار خانم نظري


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره ۶

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 6

موضوع:مدیریت بحران

سخنران:جناب آقاي باقري

     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی95-94