آموزش خانواده سـال تحصیلی1401-1400

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 7
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 7
 
 عنوان:سلامت خانواده و نوجوان در زمینه شناخت و پیشگیری از بیماری‌ها
سخنران:سرکار خانم  دکتر سمیعی
 
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 6
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 6
 
 عنوان:تعامل والدین و فرزندان در ایام کرونا
سخنران:سرکار خانم  دکتر فردوسی
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 5
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 5
 
 عنوان:آشنایی با موانع ارتباطی(2)
سخنران:سرکار خانم  خسروی
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 4
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 4
 
 عنوان:آشنایی با موانع ارتباطی
سخنران:سرکار خانم  خسروی
 
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 3
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 3
 
 عنوان:ذهن آگاهی و حواس پنجگانه
سخنران:سرکار خانم  خسروی
 
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2
 
 عنوان:ذهن آگاهی و مهارت های ارتباطی
سخنران:سرکار خانم  خسروی
 
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 1
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 1
 
 عنوان:آموزش پروتکل‌های بهداشتی ویژه بازگشایی حضوری
سخنران:سرکار خانم دکتر سمیعی
 
 
 
 

آموزش خانواده سـال تحصیلی99-98

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 5

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 5

سخنران:جناب آقای دکتر عزیزی

موضوع:راههای افزایش هوش اجتماعی بر اساس آموزه های دینی


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 4

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 4

سخنران:جناب آقای دکتر احمدی زارع

موضوع:رشد و بهداشت جسمانی و تربیت بدنی


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 3

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 3

سخنران:جناب آقای دکتر عزیزی

موضوع:آسیب شناسی فضای مجازی

 


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2

سخنران:سرکار خانم صلح جو

موضوع:بلوغ،خلاقیت و ارتباط مؤثر


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 1
سخنران:سرکار خانم نظری
موضوع: آشنایی با مراحل رشد و تحول در دوران کودکی و نوجوانی و عوامل مؤثر در بروز نارسایی ها
 

آموزش خانواده سـال تحصیلی1400-1399

صورتجلسه آموزش خانواده شماره15

صورتجلسه آموزش خانواده شماره15

موضوع:آسیب شناسی ارتباطی

سخنران:سرکار خانم آقایی


صورتجلسه آموزش خانواده شماره14

صورتجلسه آموزش خانواده شماره14

موضوع:تاثیر ارتباط والدین با مدرسه در سلامت روانی فرزاندان

سخنران:سرکار خانم دلبرنسب

 


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره13

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره13

موضوع:چالشهای دوران کرونا در خانواده

سخنران:سرکار خانم دلبرنسب


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 12

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 12

موضوع:نوجوانی و اختلالات و مشکلات شایع این دوران

سخنران:سرکار خانم صلح جو


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره11

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره11

موضوع:مهارت های ارتباط موثر

سخنران:سرکار خانم نظري


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 10

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 10

موضوع:فرزندپروری

سخنران:سرکار خانم دلبرنسب

 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 9

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 9

موضوع:آسیب شناسی ارتباطی

سخنران:سرکار خانم آقايي


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 8

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 8

موضوع:نحوه بازخورددهی والدین به نحوه عملکرد دانش آموزان

سخنران:سرکار خانم صلح جو


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره7

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره7

موضوع:مهارت های مدیریتی زمان و غلبه بر تعلل

سخنران:سرکار خانم نظري


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 6

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 6

موضوع:مدیریت بحران

سخنران:جناب آقاي باقري

 

آموزش خانواده سـال تحصیلی95-94

 

آموزش خانواده سـال تحصیلی96-95

 

آموزش خانواده سـال تحصیلی98-97

 

آموزش خانواده سـال تحصیلی97-96