چاپ خبر
فرزانگان 4 شنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۰
چلچراغ
 
چلچـــراغ
برنامه با سه موضوع
بازگشای دفاع مقدس اربعین حسینی 
قرائت..... چهل زیارت عاشورا
به‌  نیابت از چهل شهید
توسط...... چهل دانش آموز
دانش آموزان عزیزی که قرائت نمودند در لینک ذیل وارد شده و‌مشخصات فرم را پر کنند.
دبیرستان_فرزانگان۴
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczCWKHM4JmafFxWOvd4koADhu85nJXlgkqHQhUnMhBasCyYQ/viewform
 
انتهای پیام/.