چاپ خبر
فرزانگان 4 یکشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
قابل توجه شرکت کنندگان در کارسوق کارآفرینی
 
قابل توجه شرکت کنندگان در کارسوق کارآفرینی روز ۱۷ بهمن،
لطفا فایل طرح کارآفرینی را تکمیل کرده و روز شنبه به صورت فایل ورد به واحد پژوهش تحویل فرمایيد و یا تا روز شنبه ۱۹ بهمن به ایمیل pajhoohesh.f4@gmail.com
ارسال نماييد.
همچنین بوم مدل کسب و کار را تکمیل کرده و به صورت کاغذی تا روز شنبه ۱۹ بهمن تحول فرمایيد.
 
 
 
بوم مدل كسب و كار
 
انتهای پیام/.